Rådet for likestilling av funksjonshemmede
i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23.november 2011

 

Møtested: Fylkets Hus

 

MØTEPROTOKOLL

 

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/14

Rådet for likestilling av funksjonshemmede perioden okt. 2011 – okt. 2015 – Opprettelse av arbeidsutvalg

Vedtak

 

11/15

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede perioden okt. 2011 – okt. 2015 – Forslag til oppnevning av arbeidsgrupper og fordeling av oppgaver

 

Vedtak

 

11/16

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede perioden okt. 2011 – okt. 2015 – Saker som bør videreføres

 

Vedtak

 

11/17

 

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportsenter – Valg av representant til styret for perioden 2012 – 2015

Vedtak

11/18

 

Referatsaker pr. 23. november 2011 – Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag

 

Vedtak

 

 

Eventuelt