Saksnr: 08/08328-1

Arkiv :015

 

Planlagte fylkestingssaker

 

Pr. 22.09.2011

 

FO = Fylkesordføreren

FR = Fylkesrådet

FV = Fylkesvalgstyret

KU= Kontrollutvalget

 

Fylkestinget 18.og 19. oktober 2011 – planlagte saker

 

Innst. fra

Sakstittel

FO

Fylkestingsvalget 2011 – Valgoppgjør for Nord-Trøndelag

FO

Styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

FO

Valg av fylkesutvalg for perioden okt. 2011 – okt. 2015

FO

Valg av fylkesråd, leder og nestleder for perioden okt. 2011-okt. 2015

FO

Valg av fylkesordfører for perioden okt. 2011-okt. 2015

FO

Valg av fylkesvaraordfører for perioden okt. 2011 – okt. 2015

FO

Valg av valgnemnd for perioden 0kt. 2011-okt. 2015

FO

Valg av fylkestingskomiteer/kontrollutvalg for perioden okt. 2011-okt. 2015

FO

Valg av utvalg, styrer og råd som skal foretas av fylkestinget for perioden okt. 2011-2015

FO

Godtgjørelse for fylkeskommunale ombud – Revisjon av retningslinjer

FO

Valg av utvalg, styrer og råd som skal foretas av fylkestinget for perioden okt. 2011 – okt 2015

FR

Likviditetslån Steinkjerhallen as

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylkestinget 6., 7. og 8. desember 2011 – planlagte saker

 

Innst. fra

Sakstittel

FR/KU

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

FR

Regionalt Utviklingsprogram 2012