Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      15. juni 2011

Tid:                 Kl 13.30

Sted:               Levanger videregående skole, Levanger

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksprotokoll (saksframlegg påført behandling/vedtak):

25/11

REFERATSAKER

26/11

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

27/11

BUDSJETTJUSTERING PÅ BAKGRUNN AV REGNSKAPSRESULTATET FOR 2010

28/11

FORVALTNINGSREVISJON
IGANGSETTING AV NYTT PROSJEKT

29/11

ORIENTERING FRA REVISOR

30/11

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET
INTERNKONTROLL

31/11

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDSLEDER
STIKLESTAD NASJONAL KULTURSENTER