Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      3. mai 2011

Tid:                 Kl 13.00

Sted:               Steinkjer Rådhus, møterom Laura Kieler, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg påført behandling (saksprotokoll):

18/11

KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT
INNSPILL TIL ENDRINGER

19/11

OPPFØLGING AV INTERPELASJON I FYLKESTINGET

20/11

MIDTNORSK KONTROLLUTVALGSKONFERANSE
EVALUERING

21/11

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

22/11

FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-2/2011
PRIORITERTE GRUPPER I DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN

23/11

SELSKAPSKONTROLL
NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS
MED DATTERSELSKAPER

24/11

REFERATSAKER