Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      11. april 2011

Tid:                 Kl 10.00

Sted:               Fylkets Hus, møterom Smia – B 154, Steinkjer

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg påført protokoll/vedtak:

11/11

REFERATSAKER

12/11

NORD-TRØNDELAG FYLKESOMMUNE - FYLKESKASSEN ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG ÅRSMELDING 2010

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE

13/11

ORIENTERING FRA REVISOR

ORIENTERING VEDRØRENDE REVISJON AV FYLKESVEGENE

14/11

RAPPORT

VARSLINGSRUTINER – KUNNSKAP OG BRUK

15/11

KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT

INNSPILL TIL ENDRINGER

16/11

OPPFØLGING AV INTERPELLASJON I FYLKESTINGET

17/11

MIDTNORSK KONTROLLUTVALGSKONFERANSE

EVALUERING