Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      1. mars 2011

Tid:                 Kl 13.30

Sted:               Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg påført protokoll/vedtak:

9/11

REFERATSAKER

10/11

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)