Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      9. februar 2011

Tid:                 Kl 10.00 - (behandling av saker fra kl 13.00)

Sted:               Stjørdal Tannklinikk, Stjørdal

 

MØTEPROTOKOLL

 

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg påført protokoll/vedtak:

1/11

OPPSUMMERING ETTER BESØK VED STJØRDAL TANNKLINIKK

2/11

REFERATSAKER

3/11

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2010

4/11

KONTROLL OG TILSYN - DETALJBUDSJETT 2011

5/11

ORIENTERING FRA REVISOR
FYLKESVEGREGNSKAPET

6/11

SELSKAPSKONTROLL MED FORVALTNINGSREVISJON
NTE HOLDING AS MED DATTERSELSKAPER – PROSJEKTPLAN

7/11

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGSMASSEN
FORVALTINGSREVISJONSRAPPORT 1700-1/2011

8/11

RAPPORT ETTER EKSTERN KVALITETSKONTROLL