Kontrollutvalget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato:      6. desember 2011

Tid:                 Kl 13.00

Sted:               Laura Kieler, Steinkjer rådhus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

SAKLISTE

 

Sak nr:

Saksframlegg:

044/11

REFERATSAKER

045/11

KONTROLLUTVALGETS GJENNOMGANG AV FYLKESRÅDETS REGLEMENTSFESTEDE RAPPORTERING TIL FYLKESTINGET (JF. KONTROLLUTVALGETS REGLEMENT PKT. 7)

(vedlegg til saken: jf FT-sak 11.95)

046/11

OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON – OPPSTART

 

047/11

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL - OPPSTART

048/11

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 – RULLERING

 

049/11

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ØKONOMISTYRING – NY PROSJEKTPLAN

 

050/11

VIRKSOMHETSPLAN 2012

 

051/11

ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET GJELDER INTERPELLASJON FRA 1. MARS 2011

 

052/11

UTØVELSE AV KONTROLLUTVALGETS INNSYNSRETT

 

053/11

ORIENTERING FRA SEKRETÆR

054/11

ORIENTERING FRA REVISOR