2011 Tilsagn gitt av fylkesråden for regional utvikling:

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet; næringsforsyning og produktivitet i økologisk grovfôr og melkeproduksjon – bedre fôrproduksjon og fôrutnyttelse basert på lokale ressurser 10/06034

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 148 800.

 

 

Søknad fra Skognæringa i Trøndelag om tilskudd til rekrutteringsprosjektet Velg Skog – Trøndelag (10/06657)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 170 000.

 

 

Søknad fra NTNU om tilskudd til Smartgrid/Demo Steinkjer (10/08231)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Verdal kommune om tilskudd til stedsanalyse Verdalsøra sentrum (10/07881)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Rock City Namsos AS om tilskudd til delvis dekking av kostnader i forbindelse med nedlegging av grunnsten (05/00407)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 30 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag skuespillerutdanninga om tilskudd til dokumentasjon av filmfaglig arbeid (11/00704)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Vikna Næringsforening om tilskudd til arrangementet Skreifestivalen 2011 (11/00192)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal Samkommune Utvikling, om tilskudd til felles reiselivsplattform for destinasjon Namdal (11/00548)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 96 000.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om ekstrabevilgning til 1000 års markering Levanger 2011 (10/02914)

Fylkesråden for regionalt utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Grong kommune om tilskudd til markedsføringskampanje av Namdalen (11/00543)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Leka kommune om tilskudd til informasjonssenter i Skeishavna (11/01239)

Fylkesråden har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til evaluering/revisjon av Marin Strategiplan Trøndelag (10/08016)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark – næring i verneområder om tilskudd til siste år i prosjektet (09/06578)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag om tilskudd til lesesatsing Litteraturhus Nord-Trøndelag for 2011 og 2013 (10/07519)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Innherred Reiseliv AS om tilskudd til forprosjekt turløyper på Innherred (11/02470)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 115 000.

 

 

Søknad fra Tindved Kulturhage om tilskudd til utbedring av teknisk utstyr og forberedning av akustikk ved Tindved Scene (10/03190)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra BluePlanet AS, om tilskudd til Skalldyrkonferansen 2011 (11/02288)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Regional Utviklingsavdeling om tilskudd til gjennomføring og oppfølging av arbeidet opp mot Nordvestrussland i internasjonal strategi for Trøndelag (08/07034)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 170 000.

 

 

Søknad fra Naturdata AS om tilskudd til gjennomføring av nasjonal konferanse (11/02286)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om tilskudd til laksedialog Trøndelag og gjennomføring av seminar ”Lukka/landbasert oppdrett” høst 2011. (09/06955)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Værnesregionen om økonomisk bidrag til gjennomføring av landskonferansen for regionråd 2011 (11/02210)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Natur og Ungdom om støtte til Natur og Ungdoms sommerleir på Fosen 2011 (11/02573)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Steinkjerfestivalen om tilskudd utviklingstiltak i 2011 (11/01512)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Dans i Nord-Trøndelag om tilskudd til videre utvikling av pilotprosjekt for profesjonelt dansemiljø (10/08317)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til etablering av ”GulbyggetKirkegt 11 som rom for samtidskunst (11/00872)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Ung Tiltakslyst om tilskudd til Camp Green INvenT (11/02731)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til prosjekt Trainee Nord-Trøndelag  (11/01679)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 200 000.

 

 

Søknad fra Galleri Lierne om tilskudd til prosjektet ”utvikling av Galleri Lierne 2012-2013” (11/01653)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Regional Utviklingsavdeling om til tilskudd til prosjektet ”Bærekraftig naturbasert reiseliv i Nord-Trøndelag – inn i internasjonale marked” 08/09109

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 223 750.

 

 

Søknad fra Vikna kommune om tilskudd til konsekvensutredning for havne- og industriområde Kråkøya (10/03705)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Kjellrun Åsgard Kleven om tilskudd til prosjektet ”Undersøkelser av moderne sørsamisk musikk i spenningsfeltet mellom tradisjon og modernitet” (10/03190)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til forstudie ”formidlingssenter for befolkningsstudier ved HUNT forskningssenter” 11/02856

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 84 500.

 

 

Søknad fra Norsk Industri om tilskudd til Helseindustrikonferansen 2011 (11/02782)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 50 000.

 

 

 

Søknad fra Ytre Namdal fagskole om tilskudd til utvikling av D3-kurs (11/01904)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 50 000.

 

Søknad fra Ørland kommune om tilskudd til strategiarbeid – Ørland hovedflystasjon som Norges kampflybase (10/03190)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med et tilskudd på inntil kr 100 000

 

 

Søknad fra SINTEF Fiskeri og Havbruk AS om tilskudd til innovasjonsaktivitet i Teknologi AkvaARENA (10/00557)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Norsk Institutt for Lanbruksøkonomisk Forskning (NILF) om tilskudd til prosjektet ”Situasjon og utfordringer for norsk og trøndersk melkeproduksjon” (11/00833)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø om tilskudd til medfinansering av 4 delprosjekt i Namsen (11/03127)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Bioforsk Midt-Norge om tilskudd til prosjektet ”arealbruk i et bærekraftig trøndersk landbruk” 11/00820

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Agrisjå om tilskudd til prosjekt; Suksessbonde – Hvem er bonden som ”vil” og satser på et yrke i landbruksnæringa? (11/02289)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 25 000.

 

 

Søknad fra Verdal kommune om tilskudd til Mirakelseminar – strategiseminar for dagens og morgendagens filmskapere for å utvikle internasjonal interesse for norsk film (11/02779)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 200 000

 

 

Søknad fra Grong videregående skole om tilskudd til støtte til lærerressurs i 45% midlertidig stilling innen sørsamisk utdanning (06/02734)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til prosjektet ”Desentralisert sørsamisk språkstudie i Snåsa” (11/03262)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Namdal Skogselskap om tilskudd til etablering av arboret på Namdal Skogselskaps eiendom i Kvatningen, Overhalla (11/04448)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Kunnskapsparken Nord-Trøndelag om tilskudd til forprosjektet ”Kultur for internasjonalisering” (11/04374)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Lierne Nasjonalparksenter om tilskudd til bokprosjektet – Ut i naturen, en bok for barn (10/07479)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Teaterkompaniet Pilot om tilskudd til synlighetsprosjekt (11/02765)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Solberget Velforening/Aglo Opplæringssenter om tilleggsbevilgning i forbindelse med fiberprosjekt Skatval Nord (11/00863)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Adalia Film & Media om tilskudd til TV-serien Tidspendelen (11/05025)

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Kystgruppen om tilskudd til medfinansiering av lokalt sekretariat for Ytre Namdal Gassutvalg (11/03758)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Miljøpartnerne AS om tilskudd til gjennomføring av prosjektet – Klimaregnskap for avfallsselskapene i Midt-Norge (11/03526)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 240 000.

 

 

Søknad fra TMM Produksjon AS om tilskudd til TV-program; 2 norske rockehistorier (11/04763)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Næringsforeningen i Trondheim om tilskudd til regional videreføring av MedITNor (11/04445)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Val videregående skole m/flere om tilskudd til prosjekt individuell tilrettelagt praksis innen sjømatnæringa (11/03762)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 275 000.

 

 

Søknad Falstadsenteret om tilskudd til sti i Falstadskogen (10/06739)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 120 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Teater om tilskudd til internasjonal festival for visuell scenekunst i Nord-Trøndelag (11/04690)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

Søknad fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om tilskudd til forstudie – Stiklestad mot 2030 (11/04546)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag om tilskudd til innfasingsprosjekt – Talentutvikling i Nord-Trøndelag – utvida kulturskoletilbud i et distriktsfylke for ”de som vil noe mer/noe ekstra” (11/01772)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 180 000.

 

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag om tilskudd til forprosjekt; entreprenørskap i skolen for sørsamiskspråklige elever (11/04948)

Fylkesrådsleder har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Nova Corporate AS om tilskudd til prosjektet ”Levert Trøndelag” 11/05668

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Trøndelag Reiseliv AS om tilskudd til prosjektet ”Global Blogg Trøndelag” 11/05891

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Grong kommune om tilskudd til videreutvikling av YES!! 11/03367

Fylkesråden for regional utvikling har avslått søknden.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal samkommune Utvikling om tilskudd til prosjektet Visit Namdalen (09/00457)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Levanger kommune om tilskudd til prosjektet ”Trehusbyen, landskapet og verdiskaping” (11/05046)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Setran Gård om tilskudd til ”Attraksjoner og verdiskaping langs ei reiserute Høylandet-Salsbruket-Abelvær” (11/02662)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Mære Landbruksskole om tilskudd til oppbygging av viktige elementer i et klima- og energisenter ved Mære Landbruksskole (11/02785)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 190 000.

 

 

Søknad fra Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd om tilskudd til gjennomføring av ”Youth i Hell” (11/06001)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til biografi om Ole Vig (11/02295)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 250 000.

 

 

Søknad fra Midtnorsk Filmfond AS om tilskudd til midlertidig videreføring av Mid Nordic Film Commission (11/06729)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 155 000.

 

 

Søknad fra Sør-Trøndelag fylkeskommune om tilskudd til forprosjektet Kompetanseløft for trøndersk landbruk (11/06419)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra KS i Nord-Trøndelag om tilskudd til pilotprosjekt ”Kompetansekopler i Offentlig sektor” (11/06514)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 230 000.

 

 

Søknad fra Olav Duun vgs om tilskudd til forsøk med integrering av hele Namdalen i Newtonprosjektet (11/06978)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskudd til ”Verdiskaping i eksisterende landbruksbygg” (11/07036)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Saemien Sijte om tilskudd til prosjekt; Sydsamer – landskap och historia – Samiska rummet (11/05001)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000 i 2011.

 

 

Søknad fra Norsk Revyfaglig Senter om tilskudd til prosjektet ”Den nye revyvisa” (11/07110)

Fylkesråden for regional utvikling har innvilget søknaden med inntil kr 75 000.

 

 

Søknad fra Det Trønderske Festivalnettverket om tilskudd til gjennomføring av Trøndersk Festivalkonferanse 2011. (11/07044)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 50 000.

 

 

Søknad fra Namsskogan kommune om tilskudd til forstudie omdømmeprosjekt (11/07355)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilskudd til internasjonal konferanse om gjess (11/07196)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Innherred samkommune om tilskudd til konsekvensutredning for Færen reinbeitedistrikt (11/07241)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Tine Rådgiving og Medlem om tilskudd til prosjektet ”Kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling for budsjett i melkeproduksjon” (11/05464)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 220 000

 

 

Søknad fra Stjørdal kommune om tilskudd til Stjørdalskonferansen 2012 (11/07149)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Tine Midt Norge om tilskudd til prosjektet ”Melkas framtid” (11/04699)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra Dans i Nord-Trøndelag om tilskudd til videreføring av pilotprosjekt for profesjonelt dansemiljø (11/07626)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har avslått søknaden.

 

 

Søknad fra FHL, avd. Midt-Norsk Havbrukslag om tilskudd til prosjekt ”Strømmodellering versjon II” (11/07667)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra FHL, avd. Midt-Norsk Havbrukslag om tilskudd til forprosjekt ”Miljødokumentasjon Trøndelag” (11/07668)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 100 000.

 

 

Søknad fra Midtre Namdal samkommune Utvikling, om tilskudd til ”Ka skjer heim” (11/07603)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 80 000.

 

 

Søknad fra Namdalshagen AS om tilskudd til gjennomføringen av ”Mulighetskonferansen 2012” (11/07034)

Fylkesråden for regional utvikling og kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.