2011 Tilsagn gitt av fylkesrådsleder:

 

Tilskudd til Steinkjer kommune – Ski NM 2011 – støtte til NM-middagen for Hans Majestet Kong Harald.

Bevilget kr. 20.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Økonomisk støtte til LEVEs dagskonferanse i Trondheim 27.05.11

Bevilget kr. 15.000.-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Steinvikholm Musikkteater operaskole – støtte til skolens 10-årsjubileum

Bevilget kr 15.000,-

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Støtte til Redd Barnas arbeid 2010

Bevilget kr 20.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Støtte til Redd Barnas arbeid 2011

Bevilget kr 20.000

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Tilskudd til Røde Kors – oppf. fra A.A. Eriksens etterlatte

Bevilget kr 5.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Tilskudd til SOS Barnebyeroppf. fra E. Okkenhaugs etterlatte etterlatte

Bevilget kr 5.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Tilskudd til Kreftsaken – oppf. fra L. M. Bergums etterlatte

Bevilget kr 5.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Tilskudd vedr. arr. Norsk Revyfestival 2011

Bevilget kr 25.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

 

Tilskudd til ”Lyden av innvandrere” - informasjonstiltak rette mot innvandrere i Nord-Trøndelag

Bevilget kr. 30.000.

Beløpet belastes fylkesrådets disposisjonskonto.

 

Søknad fra Ungt Entreprenørskap Trøndelag om tilskudd til forprosjekt; entreprenørskap i skolen for sørsamiskspråklige elever (11/04948)

Fylkesrådsleder har innvilget søknaden med inntil kr 50.000.