2011Tilsagn gitt av fylkesråden for kultur - tospråklighetsmidler fra Sametinget:

 

Søknad fra Røyrvik kommune om støtte til dokumentasjonsprosjektet ”Den samiske dialekten i Røyrvik – Namsskogan- Frostviken og Hotagen” (11/01296)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.

 

 

Søknad fra Røyrvik kommune om støtte til 2 år av prosjektet ”Utvikling av sørsamisk språk og kulturkompetanse i Røyrvik kommune” (07/09108)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med inntil kr 300 000.

 

 

Søknad fra Grong videregående skole om støtte til prosjektet ”Styrking av sørsamisk språk og kultur” (09/00085)

Fylkesråden for kultur har innvilget søknaden med inntil kr 150 000.