Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 3., 4. og 5. mai 2011

Møtested: Steinkjer Rådhus, Steinkjer

MØTEPROTOKOLL

PROGRAM

Fordeling av saker på komiteene

SAKLISTE

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak:

11/22

Eldrerådet i Nord-Trøndelag - Årsrapport 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/23

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/24

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen- forskuttering

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/25

Oppnevning av kandidater til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebank 1 SMN

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll/
vedtak

11/26

Trafikksikkerhetsutvalget i Nord-Trøndelag - Årsmelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/27

Avvikling av fylkeskommunens bedriftsrettede låneordning

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/28

Regionalt utviklingsprogram 2010. Rapport

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/29

Tranamarka Energipark AS - salg av aksjer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/30

Marin Strategiplan Trøndelag 2007-2010 – Årsrapportering 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/31

Salg av fylkeskommunens aksjer Landbrukets Fagsenter Namdal AS

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/32

Avvikling av stiftelsen Nord-Trøndelagsforskning. Kjøp av aksjer

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/33

Suppleringsvalg - mai 2011

Innstilling fra valgnemnda

Saksprotokoll/
vedtak

11/34

Årsregnskap, Årsberetning og Årsmelding 2010

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/35

Framtidig kulturminneforvaltning i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/36

Strategi for profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/37

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/38

Strategiske eierskapsvurderinger i HUNT Biosciences AS

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak

11/39

Rapport. Varslingsrutiner - kunnskap og bruk

Saksprotokoll/
vedtak

11/40

Sak fremmet under fylkestingets åpning:

Psykisk helse i skolen

Komiteinnstilling

Saksprotokoll/
vedtak


Int. nr:

Interpellasjoner:

 

11/6

Trude Holm (Sp): Språkkurset i Minsk

Svar/forslag/
behandling