Fylkestinget
Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. og 19. oktober 2011

Møtested: Rådhuset, Steinkjer

Program

 

Tiltredelsestale Fylkesrådet 2011 -2015 
(19.okt.2011)

 

Møteprotokoll

 

SAKLISTE

 

Foreløpig
Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll
(behandling/vedtak):

11/70

Fylkestingsvalget 2011 – Valgoppgjør for Nord-Trøndelag

Vedtak

11/71

Styringsform i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

11/72

Valg av fylkesutvalg for perioden okt. 2011 - okt. 2015
Saken utgår som følge av vedtak i sak 11/71

 

11/73

Valg av fylkesråd, leder og nestleder

Vedtak

11/74

Valg av fylkesordfører

Vedtak

11/75

Valg av fylkesvaraordfører

Vedtak

11/76

Valg av valgnemnd for perioden 2011 - 2015

Vedtak

11/77

Valg av fylkestingskomiteer/kontrollutvalg

Vedtak

11/78

Likviditetslån Steinkjerhallen AS

Komiteinnstilling

Vedtak

11/79

Valg av utvalg, styrer og råd som skal foretas av fylkestinget for perioden okt. 2011 - okt. 2015

Valgkomiteens innstilling – oppdatert 19.10.11.

Vedtak