Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 27. september 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/169

VRI Trøndelag  (Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon i Trøndelag). Søknad om finansiering for 2011-2012.

vedtak

11/170

Offentlig høring på Vegdirektoratets forslag til forskrift om bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg

 

vedtak

11/171

Høringsuttalelse til ny forskrift om forvaltning av hjortevilt

vedtak

11/172

Informasjonskampanjen ”plant tre no” og klimakvotekjøp for egne flyreiser 2011 og framover

 

vedtak

11/173

Høringsuttalelse til revisjon av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst

vedtak