Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. september 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/166

Utvidet jakttid for hjort i Verran kommune i 2011

Vedtak

11/167

Høring - Endringer i Kommuneloven mv. med sikte på styrking av egenkontrollen

Vedtak

 

Sak med innstilling til fylkestingets samling 18. – 19. oktober 2011:

Saksnr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/168

Likviditetslån Steinkjerhallen AS

Saksprotokoll