Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 13. september 2011 kl 13.05

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/163

Flatanger - Utvikling i Storlavika Industriområde Nord - Søknad om investeringstilskudd

Vedtak

11/164

Høylandet kommune - Kongsmoen Industriområde - Søknad om støtte til finansiering

 

Vedtak

11/165

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS - Søknad om økonomisk støtte til matsatsing i Trøndelag 2011

 

Vedtak