Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 6.september 2011 kl 11.05

Møtested: Verdal vg skole

Møteprototokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/162

Uttalelse til høring vedr endring i regnskapsføring pensjon

Vedtak