Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 30. august 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/158

Høring. Endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

·       Innstilling og vurdering på sørsamisk

Vedtak

11/159

KRD-statsbudsjettet 2011 - kap 551 post 61 - Fordeling av midler øremerket næringsrettede utviklingstiltak i Leksvik kommune

Vedtak

11/160

Rock City Namsos AS , bevilgning for 2011

Vedtak

11/161

Driftsrapport pr 31.07.2011 til fylkesrådet

Vedtak