Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 23. august 2011 kl 13.00

Møtested: Rica Hell Hotell, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/154

Delegasjon av myndighet til å fastsette skuddpremieordninger til kommunene i Nord-Trøndelag.

Vedtak

11/155

Rørvik Lufthavn, Ryum. Søknad fra Kystgruppen om delfinansiering av utviklingsprosjekt fase 2.

 

Vedtak

11/156

Søknader om støtte til sultkatastrofen  Afrikas Horn. Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Ordførerstafett (Flyktningehjelpen)

Vedtak

11/157

Aglo videregående skole – søknad om utvidelse av antall elevplasser etter privatskoleloven. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

Vedtak