Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 16. august 2011 kl 13.00

Møtested: Trondheim

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/150

Elev- og lærlingombud - ansettelse på åremål

Vedtak

11/151

Stjørdal kommune - reguleringsplan for Lillemoen

Vedtak

11/152

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 15.-17.6.2011

Vedtak

11/153

Høring av NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Vedtak