Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. juni 2011 kl 13.00

Møtested: Bodomheimen, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/136

Pilotprosjekt - Universell utforming som regional utfordring -  Evaluering og revidering av prosjektplan

Vedtak

11/137

Norsk Landbruksrådgiving N-T - Søknad om støtte til beiteprosjekt i 2011 og 2012

Vedtak

11/138

Røyrvik kommune - Søknad om tilskudd til stedsutvikling i Røyrvik sentrum

 

Vedtak

11/139

Lierne kommune - Søknad om tilskudd på kr 480 000 til sentrumsutvikling og ny partnerskapsavtale

Vedtak

11/140

Olav Duun videregående skole. Søknad om støtte til oppbygging av kompetanse innen hybrid og elbiler

Vedtak

11/141

Namdal Rehabilitering - Veien videre

Vedtak

11/142

Vikna - Søknad om finansiering av mobilbygging i Vikna kommune

Vedtak

11/143

Anbefalinger om deltakelse i nytt næringshageprogram

Vedtak

11/144

Meråker kommune - Fullfinansiering av Bjørgbekktrekkprosjektet.

Vedtak

11/145

Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd NTBUR - ungdomskonferansen 2011 - ekstraordinært tilskudd 10 årsjubileum

Vedtak

11/146

Høring - Effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Vedtak

11/147

Val videregående skole AS -  Søknad om endring av avtale om tilskudd - Fylkeskommunal representasjon i styret

 

Vedtak

11/148

Saker lagt fram i møtet:

 

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknadsfrist 15. april 2011

 

 

Vedtak

 

11/149

Oppfølging av driftsrapport 1/2011 til fylkestinget og vedtatte budsjettjusteringer - behandling i fylkesrådet

 

Vedtak