Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 21. juni 2011 kl 13.00

Møtested: Vertshuset Herlaug, Leka

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/135

Årsrapport 2010 - Opplæringsregion Nord

Vedtak