Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 14. juni 2011 kl 11.00

Møtested: Levanger vg. skole

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/133

Tilskudd til kulturbygg 2011

Vedtak

11/134

Kompetanseplan for videregående opplæring 2011

Vedtak