Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 7. juni 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/125

NAF motorsport Trøndelag - søknad om tilskudd til tilrettelegging av rallycrossbane og bilcrossbane på Lånke

Vedtak

11/126

Søknad om finansiering av naturarvenprosjekt prosjektår 2011

Vedtak

11/127

Søknad om økonomisk støtte til Ungt Entreprenørskap Trøndelag for 2011

Vedtak

11/128

Snåsa Næringshage AS. Søknad om tilskudd til et 2 årig prosjekt for utvikling av næringshagen

Vedtak

11/129

Samarbeidsavtale med Fosenvegene a/s

Vedtak

11/130

Handlingsplan for tildeling av spillemidler til store idrettsanlegg 2011 - 2014 i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/131

Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011

 

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 15. – 17. juni 2011 behandlet.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen, og saken legges ut på saklista

for fylkestingets samling i juni.