Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 31. mai 2011 kl 13.50

Møtested: Høylandet

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/114

Midtnorsk Filmfond AS - Søknad om midler - Budsjettåret 2011

Vedtak

11/115

Levanger - Skjøtselsplan for Falstadskogen, Drift, stell og vedlikehold av skogen i perioden 2010 - 2020

Vedtak

11/116

Forretningssak

Unntatt fra offentlighet – jf. Off.l. § 13,  Fvl. § 13

 

11/117

Justering av seniortiltak i Nord-Trøndelag fylkeskommune 2011

Vedtak

 

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 15. – 17. juni 2011.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges fortløpende ut på saklista

for fylkestingets samling i juni.