Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 24. mai 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/100

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

11/101

Oppfølging av vedtak etter fylkestingets samling 3.-5. mai 2011

Vedtak

11/102

Tilskudd til bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag 2011

Vedtak

11/103

Funksjonshemmede ønsker jobb - sak fremmet i fylkesting 07.10. 2010

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 15. – 17. juni 2011 behandlet.

Innstillingene offentliggjøres i møteprotokollen, og sakene legges fortløpende ut på saklista

for fylkestingets samling i juni.