Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 18. mai 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/90

Utvidet jakttid på elg i Grong kommune

Vedtak

11/91

Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd

Vedtak

11/92

Olav Duun-stiftinga i Namdalen - Søknad om økonomisk stønad til åpninga av Olav Duuns barndomsheim og Olav Duun-stemnet i Namdalen 2011

Vedtak

11/93

Kommunal og regionaldepartementets Bolystsatsing i 2011. 9 innkomne søknader til behandling samt anbefaling av prioriterte saker fra Nord-Trøndelag.

Vedtak

11/94

Oppvekstfondet 2011 - 2013

 

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets samling 15.-17 juni 2011.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges fortløpende ut på saklista

for fylkestingets samling i juni.