Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 10. mai 2011 kl 13.05

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/89

Psykisk helsevern i videregående opplæring i Nord-Trøndelag   

Vedtak