Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 2. mai 2011 kl 11.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/86

Utvidet skuddpremieordning i Verdal

Vedtak

11/87

Namsskogan kommune - søknad om tilskudd til stedsutvikling

Vedtak

11/88

Trygg Trafikk i Nord-Trøndelag – Årsrapport 2010

Vedtak