Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 26. april 2011 kl 13.00

Møtested: Verran kommunehus, Malm

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/85

Fordeling av viltfondsmidler 2011

Vedtak