Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 5. april 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/56

Landskonferanse for fylkeskommunale råd for likestilling av funksjonshemmede 2011

Vedtak

11/57

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

11/58

Høgskolen i Nord-Trøndelag. Oppnevning av eksterne styremedlemmer for perioden 2011-2015

Vedtak

11/59

Søknad fra Rock City Namsos AS om kystutviklingsmidler til finansiering av Opplevelsessenteret  

Vedtak

11/60

Justering av budsjett 2011 i tråd med FT sak 10/76, punkt 5

Vedtak

 

I tillegg ble det behandlet saker med innstilling til fylkestingets møte 3. – 5. mai 2011.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen, og sakene legges

fortløpende ut på saklisten for fylkestingets mai-møte.