Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. mars 2011 kl 13.00

Møtested: Frosta

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/53

Årsberetning 2010 – Fylkesrådets behandling

Vedtak

11/54

Søknad om støtte til 10-års jubileum for Marthe og Joralfs hjelpefond

Vedtak

11/55

Oppfølging av forslag/vedtak etter fylkestingets samling 1.-3. mars 2011

Vedtak