Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. mars 2011 kl 13.00

Møtested: Quality Airport Hotel, Stjørdal

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/48

Intro Innherred Trainee - Søknad om støtte for 2011

Vedtak

11/49

Søknad fra Verdal kommune - prosjektet ”Stå på”

 

Vedtak

11/50

Handlingsplan 2011-2012 - Strategiplan for kulturnæringer 2009-2016

 

Vedtak

11/51

Steinkjer Næringsselskap as. Søknad om tilskudd til prosjekt NærUng.

 

Vedtak

11/52

Verran kommune. Søknad om tilskudd til Ungdomsprosjekt INVEST 2011-2013.

 

Vedtak