Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. mars 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/46

Klage på tildeling av drosjeløyve med stasjonerings-sted Nord-Statland, Namdalseid kommune

Vedtak

11/47

Internasjonal strategi 2009-2013. Handlingsplan for 2011.

Vedtak