Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 28. februar 2011 kl 11.30

Møtested: Stiklestad Nasjonale Kultursenter

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/45

Naboer AB - struktur fra 2012

Vedtak