Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. februar 2011 kl 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/42

Foreningen Technoport 2011 – 2012

Vedtak

11/43

Trehusbebyggelsen i Levanger – bevaring og utvikling - Partnerskapsavtale

Vedtak

 

 

I tillegg ble sak nr. 11/44, med innstilling til fylkestingets samling 1.-3. mars 2011, behandlet.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokoll dagens møte i fylkesrådet.

Sakene til fylkestinget legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.