Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. februar 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/032

Fordeling av ramme til Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag for 2011 - Regionalt utviklingsprogram 2011

Vedtak

11/033

Nord-Trøndelag fylkeskommune sin innsats på pilegrimsområdet og i etableringa av midlertidig nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 1.-3. mars 2011 behandlet.

Innstillingene er offentliggjørt i møteprotokoll dagens møte i fylkesrådet.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.