Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 8. februar 2011 kl 13.10

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/25

Leksvik kommune. Søknad om tilskudd til hovedprosjektet Leksvik Innovasjon for vekst.

Vedtak

11/26

Anleggsstart fv715 Vanvikan- Keiserås

Vedtak

 

 

I tillegg ble sakene 11/27-11/31, med innstilling til fylkestingets samling 1. – 3. mars 2011, behandlet.

Innstillingene er offentliggjort i møteprotokollen. Sakene til fylkestinget legges ut fortløpende. Jf link til saklisten for FT-samlingen i mars