Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. februar 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/12

Forretningssak

Unntatt fra offentlighet

Off.l. § 13, Fvl § 13

11/13

Klagesak på vedtak om skolekyss

Saken unntatt fra offentlighet

Off.l. § 13, Fvl § 13

Vedtak

11/14

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf. kontrollutvalgets reglement pkt. 7)

Vedtak

11/15

Økonomiprosesser i 2011

Vedtak

11/16

Finansiering av innovasjonsselskapene 2011

Vedtak

11/17

Klage på tilretteleggingstilskudd for handicapbil

Vedtak

11/18

Museumsbudsjett 2011 - prioriteringer og resultatkrav

Vedtak

11/19

Opprettelse av programstyre for Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/20

Planprogram for Forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag 2015-2021. Utsendelse på høring

Vedtak

11/21

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/22

Forslag til utredningsområder for havvind - Høring

Vedtak

11/23

Innspill til nye jakttider fra 2012

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 1. – 3. mars 2011 behandlet.

Innstillingen er offentliggjort i møteprotokollen. Sakene til fylkestinget legges ut fortløpende. Jf link til saklisten for FT-samlingen i mars