Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 20. desember 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/215

Årsbudsjett 2012 - Fylkesrådets fordeling av fylkestingets rammer

Vedtak

11/216

Søknad fra Vikna kommune om tilleggsbevilgning – mobilutbyggingsprosjekt

Vedtak

11/217

Nord-Trøndelag Idrettskrets. Fornyet søknad om tilskudd til investering i nytt testutstyr i fbm Campus Steinkjer

Vedtak

11/218

Steinkjer Skiklubb. Søknad om tilskudd til utvikling av Steinkjer Skistadion

Vedtak

11/219

Vannregion Trøndelag - Sak nr 11/20 Planprogram for Forvaltningsplan for Vannregion Trøndelag 2015-2021

Vedtak