Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: mandag 13. desember 2011, kl 11.30

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/213

Utbygging av hurtigladestasjoner for ladbare biler i Nord-Trøndelag

Vedtak

11/214

Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Nord-Trøndelag - avtale med UKM-Norge

Vedtak