Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: mandag 5. desember 2011, kl 11.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/208

Partnerskapsavtale med Levanger kommune - siste etappe - styrking av aksen mellom sentrum og sykehuset 

Vedtak

11/209

Disponering av kystutviklingsmidler i Regionalt utviklingsprogram 2011

Vedtak

11/210

Verdal kommune. Søknad om støtte til utviklingsprosjekt Oppstart Ørin Nord

Vedtak

11/211

Olje- og energidepartement - Høring – Ordningen med Tildeling i Forhåndsdefinerte Områder (TFO), og forslag til utvidelse

Vedtak

11/212

Tilbudsstruktur 2012-2013

Vedtak