Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 29.november 2011 kl 11.00

Møtested: Fylkets hus, Steinkjer

 

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/207

Sluttfinansiering av bredbånd og mobilprosjekt, Vakkerdalen i Røyrvik kommune+å

Vedtak