Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 22. november 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/203

Søknad om tilskudd og garanti til produksjon av konserten i Rock City den 11 november 2011

Vedtak

11/204

Oppnevning av nytt styre for fagskolene i Nord-Trøndelag samt oppnevning av faglige råd

Vedtak

11/205

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen - Etablering av forening

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 6. -8. desember 2011 behandlet.
Innstillingen er offentliggjort i møteprotokoll for rådets møte 22. november.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.