Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 15. november 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Saksnr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/190

Vedtak om fravik fra krav i vegnormal for fv 762 Mæhlakorsen - Røysing

Vedtak

11/191

Inderøy kommune - Partnerskapsavtale prosjekt: Sentrumsutvikling Straumen

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

 

11/192

Valg av nytt Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg (AMA)

Vedtak

 

I tillegg ble saker med innstilling til fylkestingets samling 6. -8. desember 2011 behandlet.
Innstillingene er offentliggjort i møteprotokoll for rådets møte 15. november.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.