Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: mandag 7. november 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/183

Forvaltning av midler til tiltak innen rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Fordeling av midler etter søknadsfrist 15. september 2011

Vedtak

11/184

Høringsinnspill til jernbaneverkets handlingsplan mot dyrepåkjørsler med tog

Vedtak

11/185

Ny konsesjon for Posten Norge AS - høringssvar fra Nord-Trøndelag fylkeskommune

Vedtak

11/186

Oppvekstfondet 2011 - 2013. Midler til Oppvekst-programmet 2011

Vedtak

11/187

Kontrollutvalgets gjennomgang av fylkesrådets reglementfestede rapportering til fylkestinget (jf kontrollutvalgets reglement pkt 7)
(vedl.
3 endret pr 14.11.11)

Vedtak

11/188

Valg av medlemmer, representanter til ulike nemnder som skal foretas av fylkesrådet

Vedtak

 

I tillegg ble sak med innstilling til fylkestingets samling 6. -8. desember 2011 behandlet
Innstillingen er offentliggjort i møteprotokoll for rådets møte 7. november.

Sakene legges fortløpende ut på saklisten for fylkestingets samling.