Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 1. november 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/178

MINK søknad om regional medfinansiering

Vedtak

11/179

Fylkesrådenes ledelsesansvar

Vedtak

11/180

Oppnevning av to styremedlemmer til det regionale styret i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag og valg av ett medlem til valgkomiteen i Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Vedtak

11/181

Forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 13 - høring

Vedtak

 

Sak lagt fram i møtet:

11/182

Delegering av myndighet - oppdatering nytt fylkesråd

Vedtak