Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 17. oktober 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

 Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/177

NOU 2011:6. Et åpnere forskningssystem. Fagerbergutvalget. Høring

Vedtak