Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 11. oktober 2011 kl 13.00

Møtested: Fylkets Hus, Steinkjer

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/175

TV-aksjonen 2011

Vedtak

11/176

Namdalscruise AS - Søknad om tilskudd til forprosjekt - Transportpiloter for utvikling av kystreiseliv i Ytre Namdal

Vedtak