Fylkesrådet

Nord-Trøndelag fylkeskommune

Møtedato: 4. oktober 2011 kl 11.00

Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy

 

Møteprotokoll

Sakliste

Sak nr:

Saksframlegg:

Saksprotokoll/
Vedtak

11/174

Innspill til høring på forslag til ny forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 010412 – 310317

Vedtak